De gemeente Utrecht heeft niet onrechtmatig gehandeld betreffende de nieuwe invulling ​van horeca in Nieuw Welgelegen. 

Dit heeft de rechtbank in Utrecht bekendgemaakt. 

Een van de uitbaters, die het veld moest ruimen voor een nieuwe eigenaar, spande de rechtszaak aan omdat hij vermoedde dat het nieuwe bedrijf een persoonlijke voorkeur was van de betrokken wethouder. Hij eiste een schadevergoeding omdat volgens hem geen sprake was geweest van een juiste belangenafweging. 

De uitbater, Theo de Goeij genaamd, had een tijdelijk contract. Hij kreeg vorig jaar te horen dat hij ruimte moest maken voor een andere uitbater. "Toen ik dit hoorde viel ik bijna van mijn stoel. Hoe kan het dat zulke willekeur kan leiden tot het einde van mijn bedrijf en de banen van mijn medewerkers de nek omdraaien."

Partijen

De rechtbank oordeelde echter dat de gemeente duidelijk genoeg is geweest over de tijdelijke aard van de overeenkomst met De Goeij. Ook zou altijd duidelijk zijn geweest dat de gemeente met meerdere partijen in gesprek was.