Er komt definitief geen geld voor een humanistische middelbare school in Utrecht. De Raad van State heeft stichting Luminar College, die een eerder 'nee' vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aanvocht, in het ongelijk gesteld. 

De stichting wilde een nieuwe, op humanistische grond gebaseerde scholengemeenschap voor vmbo, mavo en havo opzetten en had vorig jaar oktober een aanvraag voor financiering bij met ministerie ingediend.

De initiatiefnemers zijn teleurgesteld, omdat ze uit een eerdere mailwisseling met DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs, de indruk kregen dat hun aanvraag gehonoreerd zou worden.

De stichting had namelijk in 2015 een onderzoek laten doen naar de Utrechtse vraag naar een school op humanistische grondslag. Volgens dit onderzoek zou 57 procent van de ondervraagde ouders hun kind naar een dergelijke school laten gaan, maar nog geen één procent van de respondenten koos als eerste voor humanistisch. Op basis van de 57 procent deed de stichting een aanvraag.

Regelgeving

Helaas voor de stichting veranderde het ministerie kort na het onderzoek de regelgeving, waardoor nu het percentage ouders dat kiest voor een bepaald type school van belang is. Op basis van die regel is de aanvraag door het ministerie van OCW verworpen.

"Dat is hoe die dingen gaan", zegt Herman Sierink, voorzitter van het Luminar college. "We blijven hoopvol. We hebben goede contacten met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hopen gebruik te kunnen maken van een pilot project waarin meer ruimte voor nieuwe scholen ontstaat."

Dat wetsvoorstel is nog in behandeling, maar Sierink verwacht dat Stichting Luminar College bovenaan het bellijstje staat als het wordt goedgekeurd. "Wij gaan door."