De ingebruikname van de Uithoflijn, een tramverbinding tussen het Centraal Station en de Uithof, loopt vertraging op. De verbinding zou oorspronkelijk op 8 juli 2018 in werking moeten treden.

Dit blijkt echter niet langer reëel volgens het college.

De vertraging zit volgens het college met name in het realiseren van de tramhaltes bij het Centraal Station en de sporen richting het Jaarbeursplein Dit komt volgens het college doordat het stationsgebied de afgelopen jaren flink is verbouwd. "Hierdoor konden bepaalde delen van het tracé niet conform de oorspronkelijke planning worden opgeleverd."

Het afwijken van de planning en het opstellen van een nieuwe opleverdatum, heeft financiële consequenties. Naar verwachting zal hier in het vierde kwartaal van dit jaar meer over bekend worden. Tot de Uithoflijn klaar is, blijven de bussen naar de Uithof gewoon rijden.