Een meerderheid van de gemeenteraad in Utrecht is voor het 's nachts laten spelen van het carillon van de Domtoren. Dat bleek donderdagavond uit een commissievergadering.

Een aantal omwonenden had eerder bij de gemeente geklaagd over het 's nachts door blijven luiden van het carillon. Zij vinden dat de toren hun nachtrust verstoort. 

De gemeenteraad voelt echter weinig voor het aanpassen van het luiden van de Domtoren. Zij zien het carillon als cultureel erfgoed en zijn ook bang dat hij beschadigd wordt wanneer er aanpassingen worden gedaan. 

De Utrechtse carillons vallen sinds 2008 onder de regeling 'onversterkte muziek', waardoor ze aan de gestelde geluidsnormen moeten voldoen. Omdat de gemeente weinig klachten ontvangt over de toren, heeft het college aan de raadsleden gevraagd om ermee in te stemmen dat het artikel wordt geschrapt. De meerderheid was voor.

Inwoners van Utrecht moeten daardoor voortaan met geluidsklachten over de Domtoren naar de rechter stappen.