Met ingang van 1 oktober 2017 is prof. dr. Anton Pijpers de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Hij is door de Raad van Toezicht benoemd voor vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming.

Pijpers gaat Marjan Oudeman opvolgen. Zij nam in juni afscheid als collegevoorzitter.

Sinds 2014 is Pijpers al vice-voorzitter. Prof. dr. Emmo Meijer, voorzitter van de Raad van Toezicht: "Anton Pijpers heeft als bestuurder laten zien dat hij goed bruggen kan slaan en samenwerken met studenten en medewerkers bij de uitdagingen waar de universiteit voor staat."

Pijpers verheugt zich erop om die samenwerking voort te zetten: "Ik ben dagelijks onder de indruk van het talent van de mensen die bij ons werken en studeren", aldus Pijpers. "Wij moeten als College van Bestuur, samen met de decanen, zorgen dat zij kunnen floreren en bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke problemen waar onze wereld mee kampt. Dat ik dit mag gaan doen in de rol van voorzitter, vind ik een groot voorrecht."