De Universiteit Utrecht gaat als eerste universiteit van Nederland helemaal over op een digitale collegekaart. In het studiejaar 2017-2018 kunnen studenten zich niet langer identificeren met hun papieren collegekaart.

Studenten kunnen de digitale collegekaart vinden in hun MyUU-app, waar zij ook hun studieresulaten en rooster kunnen vinden. ​

Ook kunnen zij hun verklaring van inschrijving printen vanuit studieinformatiesysteem Osiris als zij geen geschikte telefoon hebben voor de app of liever een verklaring op papier hebben.

De Universiteit Utrecht heeft gekozen voor een digitale collegekaart omdat het aansluit bij hun doelstellingen. De universiteit wil duurzaamheid integreren in al haar activiteiten, waaronder de collegekaart. Deze kaart is duurzaam en kostenbesparend.