Het college van B en W in Utrecht heeft vrijdag het startdocument vastgesteld voor een zonnepark op de bestaande geluidswal langs de A12.

Met het startdocument kan de gemeente de bestemming van de geluidswal aanpassen en een partij selecteren die beschikking krijgt over de grond waarop de zonnepanelen worden neergelegd. Verschillende partijen hebben de gemeente al benaderd.

De geluidswal langs de A12 zou een geschikte plek zijn voor een groot zonnepark omdat het qua hellingshoek en ligging op het zuiden een gunstige locatie is voor opwekking van zonne-energie. Ook zou het zonnepark andere gebruiksfuncties van de grond niet in de weg zitten.

De realisatie van het zonnepark moet een bijdrage leveren aan de doelstelling van de gemeente Utrecht om in 2020 een totaalvermogen van 37 MWp zonne-energie gerealiseerd te hebben.