Klépierre, de eigenaar van Hoog Catharijne, heeft alsnog een tijdelijke vergunning aangevraagd voor de gele betonblokken die hij afgelopen week plaatste voor het winkelcentrum.

Hij plaatste de betonblokken zonder vergunning. De gemeente liet hierop weten dat ze hierover met hem in gesprek wilden. Tijdens dit gesprek, dat wethouder Victor Everhardt woensdag had met Klépierre, is de afspraak gemaakt dat er een tijdelijke vergunning moet komen. 

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het een constructief gesprek was. Ook in de toekomst zullen de gemeente en de eigenaar van Hoog Catharijne met elkaar in contact blijven.

Binnen een week komt Klépierre, de eigenaar van het winkelcentrum, met een aanvraag tot een definitieve voorziening.

Toegankelijkheid

De gemeentewoordvoerder geeft aan dat veranderingen aan de gevel van een winkelpand per definitie vergunningsplichting zijn en door de gemeente beoordeeld worden.

De gemeente heeft begrip voor de wens van Klépierre om hun eigen terrein in Frankrijk en Nederland op een vergelijkbare manier te beveiligen, maar geeft aan dat de gemeente verantwoordelijk is voor de dagelijkse veiligheid in de stad. Het plaatsen van bijvoorbeeld betonblokken kan een barrière vormen voor hulpdiensten en bezoekersstromen bij grote drukte. Het is volgens de gemeente belangrijk dat (winkel)gebieden toegankelijk blijven voor de hulpdiensten.

De gemeente baseert maatregelen op het bestaande dreigingsniveau. Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen die een aanleiding vormen tot het nemen van extra maatregelen.