Tweehonderd asielzoekers verhuizen woensdag uit het tijdelijke asielzoekerscentrum op de Ravellaan. De sluiting stond aanvankelijk pas voor mei 2018 gepland.

De groep zal intrek nemen in de opvang aan de Einsteindreef in Overvecht.

Jan Willem Anholts, woordvoerder van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers), legt uit hoe dit komt. "Toen het COA vorig jaar in Oog in Al de noodopvang sloot, bleek al dat we erg ruim zaten in de voorzieningen dus werden plannen voor nieuwe plekken gestaakt."

De sluiting komt mede doordat er minder asielzoekers naar ons land komen, maar volgens Anholts is dit niet de enige de oorzaak. "Er moet namelijk gekeken worden naar de hele procedure die asielzoekers doorlopen. Daaruit blijkt in hoeverre er behoefte is aan nieuwe woningen en wie er kan integreren in de samenleving."