Het Centrummanagement Utrecht (CMU) zet studenten in om overlast van bedelaars en straatmuzikanten te onderzoeken.

Het gaat om een project dat het CMU samen met het wijkbureau Binnenstad en de Academie van de Stad dit najaar start.

Volgens het CMU is het centrum van Utrecht een aantrekkelijk plek voor uiteenlopende partijen, ook voor bedelaars en straatmuzikanten. Hoewel dit volgens het CMU hoort bij een stad als Utrecht, zijn ze niet blij met de overlast die sommige bedelaars en straatmuzikanten veroorzaken.

Om die reden gaan de drie partijen op zoek naar oplossingen. Studenten worden bij het project betrokken omdat zij volgens het CMU creatieve ideeën hebben en bepaalde vaste denkpatronen kunnen doorbreken.