In Utrecht is het aantal uitkeringen in de maand juni is gedaald met 776, in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Toen bedroeg het aantal uitkeringen nog 7.564.

Er zijn 4.323 aantal nieuwe uitkeringen verstrekt aan mensen in Utrecht, blijkt uit cijfers van het CBS en UWV.

In 2016 bedroeg dit aantal 5.162, wat een daling van 16,3 procent betekent. Er zijn 278 uitkeringen beëindigd.

De WW'ers profiteren volgens het UWV van de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt. Ook was er in juni veel tijdelijk werk in seizoengevoelige sectoren als de bouw en landbouw, zegt het UWV. De trend van dalende werkloosheid werd begin 2016 ingezet.

Landelijk daalde de werkloosheid in juni ten opzichte van mei met 3,5 procent. Vergeleken met juni vorig jaar gaat het om een daling van 15,1 procent.