De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) noemt het beleid van de gemeente Utrecht over studentenkamers teleurstellend. Utrecht eindigde in de ranking voor de beste studentenkamerstad op plek negen van de twaalf.

De prijs voor de beste studentenkamerstad wordt dit jaar voor de eerste keer uitgereikt door de LSVb, kenniscentrum voor studentenhuisvesting Kences en Vastgoed Belang, de brancheorganisatie voor particuliere verhuurders. Utrecht en Rotterdam scoren allebei laag.

Volgens de LSVb hebben deze steden een beleid dat de komst van nieuwe studentenwoningen verder beperkt. "Het gaat vooral om streng beleid dat verkamering belemmert", zegt voorzitter Tariq Sewbaransingh van de LSVb. "Dit is teleurstellend, zeker gezien het tekort van duizenden kamers in deze steden. Wij hopen dat deze prijs een motivatie voor hen is om kritisch naar hun beleid te kijken."

De LSVb noemt het opvallend dat de gemeente Utrecht een meldpunt voor huisjesmelkers heeft. "De gemeente heeft de informatievoorziening goed op orde", luidt het oordeel.

Positief

De jury is positief over het project Normalehuur.nl, een week waarin geprobeerd wordt studenten bewust te maken van hun huurprijs. Utrecht is (op Amsterdam na) de stad met het grootste kamertekort. De LSVb vindt dat de gemeente dit probleem deels zelf in stand houdt door erg strenge regelgeving te hebben wat betreft de komst van nieuwe studentenwoningen.

De studentenvakbond vindt vooral het beleid dat de gemeente voert rond omzetten en splitsen, kwalijk. "Als blijkt dat een verhuurder zonder vergunning een pand heeft verhuurd, worden de huurders zonder pardon op straat gezet. Een omzetvergunning aanvragen is relatief duur en voor het verkrijgen ervan dient aan strenge eisen voldaan te worden."

Lijst

Volgens het vergelijkend onderzoek heeft Delft het beste woonbeleid voor studenten, de stad zou "in vrijwel alle opzichten een voorbeeld" zijn. Dit komt vooral doordat de gemeente het voor particulieren makkelijk maakt om studentenkamers te verhuren. Daar is geen vergunning voor nodig.

In de lijst van de studentenvakbond scoren Rotterdam, Maastricht en Enschede het slechtst, Leiden en Nijmegen staan op de derde plek.