Er komt geen begraafplaats aan de Hamlaan voor bewoners van de wijken Vleuten- de Meern en Leidsche Rijn. De bewoners wilden graag dichterbij huis begraven kunnen worden, maar de gemeente vindt het geen haalbaar plan.

Als eerste reden geeft de gemeente de dalende trend in de behoefte aan begraven vanaf 1970.

"In 1970 werden er nog 1.400 mensen begraven, in 2015 was dit teruggelopen tot 325", aldus de gemeente. Bovendien kiest zo'n 70 procent tegenwoordig voor een crematie, maar een crematorium hoorde niet bij het plan aan de Hamlaan.

Dit was voor verschillende partijen de reden dat zij de openbare begraafplaats niet financieel haalbaar achtten. De gemeente vindt dat er voldoende capaciteit is op openbare begraafplaatsen binnen de gemeente Utrecht. Bovendien stelt de gemeente dat er genoeg ruimte is aan de westkant van Utrecht op openbare begraafplaats ‘t Spijck in Harmelen. Deze begraafplaats valt echter wel onder de gemeente Woerden. 

Niet haalbaar

Bewoners van de wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn gaven in 2005 bij de gemeente aan graag een openbare begraafplaats aan de westzijde van Utrecht te willen.

De gemeenteraad gaf daar gehoor aan en stelde in 2009 een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) vast. Toch geeft de gemeente nu aan dat het niet haalbaar is om een openbare begraafplaats aan de Hamlaan te realiseren.