De gemeente wil de daklozenopvang in Utrecht gaan verbeteren. Er komt eind volgend jaar een nieuwe inloopvoorziening waar daklozen zich zowel voor hulp als voor onderdak kunnen melden.
 

Eind 2018 moet er een nieuwe voorziening zijn met daarin een inloop, hulpverlening en zorg, activering en eerste noodopvang.

Daarnaast wordt de nachtopvang geleidelijk omgevormd naar een combinatie van een dag- en nachtopvang. Ook komen er kleinschalige opvanglocaties in wijken en regiogemeenten.

"Dakloosheid willen we om te beginnen zoveel mogelijk voorkomen", zegt wethouder Kees Diepeveen. "Als iemand toch dakloos is en opvang nodig heeft, bieden we snel de juiste hulp: laagdrempelig, dichtbij, op maat, en vanaf het begin gericht op herstel. Want een goede, veilige plek om te wonen is een voorwaarde voor meedoen in de samenleving."

Stadsteam Herstel

De nieuwe inloopvoorziening past niet op de huidige locatie van het Catharijnehuis. Daar is het al lange tijd te druk. Daarom wordt er al langere tijd gezocht naar een nieuwe geschikte locatie.

Het Stadsteam Herstel is sinds begin dit jaar actief in Utrecht. In het team zitten professionals van verschillende organisaties die betrokken zijn bij de begeleiding van daklozen. Het team vormt de spil in de hulpverlening van de nieuwe inloopvoorziening.