In winkelcentrum De Gagelhof en omgeving in Overvecht is een alcoholverbod ingesteld. In dit gebied is al enkele jaren overlast van groepen die veel alcohol gebruiken en dagelijks in het winkelcentrum aanwezig zijn. 

De gemeente laat weten dat de groepen zich hinderlijk opstellen naar winkelend publiek, ondernemers, bewoners en professionals.

Om de overlast tegen te gaan is al extra toezicht van de politie in De Gagelhof en nemen gemeentelijke toezichthouders (BOA's) het gebied standaard mee in hun middag- en avondrondes. Ook verslavingszorg, het Leger des Heils en de Tussenvoorziening hebben regelmatig contact met de groepen.

Gemeente, politie en hulpverlening zien een alcoholverbod als een noodzakelijke aanvulling op de bestaande maatregelen. Het geeft handhavers de mogelijkheid om snel op te treden tegen het bezit en het nuttigen van alcohol. Ook moet het verbod het voor hulpverleners makkelijker maken om in gesprek te treden met de betrokkenen.

Hulpverlening

Er is wel al contact tussen de gemeente, politie en hulpverlening en de overlastgevers. Zij geven aan gezamenlijk op zoek te willen gaan naar een alternatieve locatie waar ze elkaar, de hulpverlening maar ook de wijkagenten en toezichthouders kunnen treffen.

Een deel van de groepsleden is bekend bij de hulpverlening en verslavingszorg, maar heeft op dit moment geen actief contact met deze instanties.