De maatregelen die de overlast in Lombok-Oost moeten terugdringen lijken effect te hebben. De gemeente laat weten dat een eerste beschouwing van overlastcijfers en ervaringen van politie en toezichthouders een daling laten zien in jeugd- en drugsoverlast.

Lombok-Oost, met de Kanaalstraat, Westplein en het Moskeeplein heeft al langer te maken met hardnekkige overlast. De gemeente heeft daarom al eerder een pakket aan maatregelen afgekondigd waarmee dit moet worden teruggedrongen en beheersbaar gemaakt.

Er zijn meerdere acties geweest die zijn gericht op het terugdringen van de overlast van drugshandel en drugsgebruik. De politie heeft een dealer aangehouden die een gebiedsverbod krijgt en er zijn mobiele camera’s geplaatst. Ook zou er minder overlast zijn van jeugdgroepen en is het probleem met zwerfafval aangepakt.

Daarnaast zijn er acties geweest gericht op verkeer. Er zijn meerdere verbalen uitgeschreven en auto’s in beslag genomen. Verder zijn er twee extra drempels geplaatst.

Wel laat de gemeente weten dat de overlast nog niet is opgelost en dat de acties op thema’s als drugs en verkeer voortgezet worden.