Het effect van de milieuzone op de daling van het aantal dieselauto’s in Utrecht lijkt een ondergrens bereikt te hebben. In 2016 is dit aantal met 20 procent gedaald, vrijwel gelijk aan de landelijke daling.

In de drie jaar daarvoor, toen automobilisten nog hun auto konden laten slopen tegen een financiële vergoeding daalde het aantal oude diesels bovengemiddeld hard. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In de gemeente Utrecht geldt al vanaf begin 2015 een milieuzone voor oude dieselauto’s. Daarom stelde het college een sloopregeling in waarbij automobilisten een vergoeding kregen voor het laten slopen en vervangen van hun oude diesels.

In deze jaren daalde het aantal oude diesels elk jaar met gemiddeld 32 procent. Vorig jaar was de daling met 20 procent gelijk aan het landelijk gemiddelde. Wel was het aantal oude diesels in Utrecht met 1500 stuks op 1 januari 2017 het laagst van de vier grootste gemeenten.

Daling

Van de vier grootste gemeenten is de daling van het aantal oude diesels in Rotterdam het grootst. Sinds maart 2014 is hier een sloopregeling ter beschikking gesteld die nog tot eind 2017 loopt.

Rotterdammers met een oude diesel ontvingen een subsidie voor het laten slopen van hun auto. Sinds begin 2016 is in Rotterdam een milieuzone van kracht voor oude dieselauto’s en is het aantal voertuigen bijna gehalveerd tot 2 200 stuks. Vergeleken met 2010 is de daling 86 procent.

Zonder milieuzone

In Amsterdam en Den Haag zijn nog geen milieuzones voor personen- en bestelauto’s van kracht. Het aantal oude diesels nam begin 2017 in deze steden af met respectievelijk 24 procent en 20 procent ten opzichte van een jaar eerder.