Na het faillissement van Stichting Victas is er een startdocument vastgesteld om het pand aan de ABC-straat te transformeren tot huurwoningen. 
 

Dat schrijft wethouder Paulus Jansen (SP) aan de raad.

Er moeten tachtig woningen komen voor 240 bewoners. Het pand wordt tot april 2018 nog aan de stichting verhuurd en is zo ontworpen dat transformatie naar woonfunctie mogelijk is.

"Door circa tachtig appartementen toe te voegen aan de binnenstad wordt een bijdrage geleverd aan de grote binnenstedelijke woning opgave. Ze zijn met name geschikt voor starters, kenniswerkers maar ook voor senioren", schrijft wethouder Jansen.

De appartementen moeten een oppervlakte krijgen tussen de vijftig en zestig vierkante meter. Het is nog niet bekend in welke huurcategorie de woningen zullen vallen. In het geval van huur (koop is nog een optie) zullen afspraken met de belegger worden gemaakt over de categorie en de termijn. Huur tussen 710,- tot 950,- wordt voor twintig jaar vastgelegd.

Franse balkons

De woningen op de begane grond krijgen allemaal een eigen entree aan de ABC-straat en een eigen tuin. De appartementen boven deze woningen en de appartementen in de rest van het complex worden ontsloten via een de bestaande entree aan de ABC-straat. Alle appartementen beschikken in ieder geval over Franse balkons en waar mogelijk over een eigen buitenruimte.

Op basis van het door het college vastgestelde startdocument en de reacties vanuit de buurt zal een belegger gezocht worden die het pand zal transformeren tot woningen. Er wordt ook onderzoek gedaan of een deel van de begane grond een maatschappelijke functie kan behouden.

Reacties

Wethouder Jansen verwacht niet meer verkeersbewegingen in de buurt: "In de bestaande situatie vinden er 5500 ambulante/poliklinische behandelingen per jaar plaats, zijn er tweehonderd medewerkers dagelijks op kantoor werkzaam, is er een aan- en afvoer van ambulances, dagelijkse aan- en afvoer van bezorgdiensten."

Na het besluit over het startdocument wordt een buurtbijeenkomst georganiseerd en kan de initiatiefnemer een aanvraag indienen voor wijziging van het bestemmingsplan en voor een omgevingsvergunning.

Victas Verslavingszorg is inmiddels overgenomen door Stichting Arkin uit Amsterdam.