De uiterst conservatief katholieke priesterbroederschap Pius X mag de monumentale Sint-Willibrordkerk in hartje Utrecht kopen. De gemeenteraad in de domstad ging donderdagavond akkoord. 

Eerder al stemde het college van burgemeester en wethouders in met de koop.

Pius X is met Utrecht overeengekomen om de schulden van de kerk over te nemen. Die financiële problemen ontstonden na een jarenlange, uitvoerige restauratie. De gemeente stond garant voor de lening, maar zag weinig van haar geld terug.

Bekende Utrechters gesteund door duizenden inwoners waren fel tegen de overname, omdat zij bang zijn dat de kerk op slot gaat voor het publiek en er geen culturele activiteiten meer zullen plaatsvinden.

Taken neerleggen

Ook de talrijke vrijwilligers die allerlei concerten, toneelstukken en andere activiteiten organiseerden, klommen op de barricades. Zij leggen nu unaniem hun taken neer. Ze willen niet verder met Pius X.

De culturele en godsdienstige activiteiten stonden al veel langer op gespannen voet met elkaar. Er ontstond enkele jaren geleden een fikse rel door een toneelstuk waarin een uitvaart werd nagespeeld. Het stuk zou de kerk hebben ontheiligd waardoor de heilige mis niet meer in het gebouw kon plaatsvinden.

Belofte

De gemeente onthoudt zich van een inhoudelijk oordeel, omdat er immers een scheiding tussen kerk en staat bestaat. Pius X heeft echter wel moeten beloven dat het bijzondere kerkgebouw open blijft voor het publiek, dat aan de financiële verplichtingen wordt voldoen en het monumentale karakter van het gebouw in ere blijft.