Politiek schrikt van 'deplorabele' toestand UCK

De fracties van D66, VVD, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie en Student & Starter hebben vragen gesteld over de financiële situatie van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK). 

Zij zeggen te schrikken van de 'deplorabele' toestand waarin het UCK zegt te zullen verkeren als de laatste stap van de subsidieverlaging wordt doorgevoerd.

De fracties geven aan de gevolgen van een failliet UCK, de grootste aanbieder van cultuureducatie en amateurkunsteducatie in Utrecht, niet te kunnen overzien. Het UCK kreeg een negatieve beoordeling van de Adviescommissie Cultuurnota 2017-2020.

In 2013 is er gekozen voor een splitsing van het aanbod van amateurkunsteducatie en cultuureducatie. Scholen kregen daardoor meer ruimte om zelf invulling te geven aan de wijze waarop ze met cultuureducatie omgaan en welke partners ze daarbij kiezen. Een deel van de subsidie voor cultuureducatie gaat zo tegenwoordig direct naar de scholen en wordt niet ingezet via het UCK. Sindsdien verkeert het UCK in zwaar weer.

Raadsvragen

De fracties hebben onder meer de vraag gesteld wat er gaat gebeuren met de cultuureducatie en amateurkunsteducatie in Utrecht op het moment dat het UCK het niet redt en kopje onder gaat. "Houdt het college rekening met een dergelijk scenario?" 

De fracties willen dat het college de vragen voor het slotdebat van de Voorjaarsnota op donderdag 29 juni beantwoordt.

Lees meer over:
Tip de redactie