Overzicht: Zo bewegen Utrechters zich voort

De groei van het aantal inwoners in Utrecht zorgt voor een mobiliteitsuitdaging voor de gemeente. In het mobiliteitsplan Slimme routes, slim regelen, slim bestemmen van de gemeente staan de keuzen die de gemeente maakt om de stad bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Maar wat zijn eigenlijk de cijfers over de mobiliteit van Utrechters en haar bezoekers?

Het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers in Utrecht groeit in snel tempo. In 2030 zal Utrecht naar verwachting meer dan 400.000 inwoners tellen.

De beschikbare ruimte wordt steeds kleiner maar de mobiliteit moet steeds groter worden. Het college wil dat de stad bereikbaar blijft, maar geeft aan dat dit niet ten koste mag gaan van de verblijfskwaliteit en de leefbaarheid. Wethouder Lot van Hooijdonk liet bij de presentatie van het mobiliteitsplan, vorig jaar in mei, weten dat dit het beste kan door in te zetten op de voetgangers en de fietsers.

"Met dit plan maken we duidelijke keuzes: we zetten de voetganger en de fietser, de vervoerswijzen die weinig ruimte innemen, op 1 en afhankelijk van de plek in de stad maken we een keuze hoe we de andere vervoerswijzen inpassen. Zo kunnen we gezonde groei faciliteren."

Een jaar na de presentatie maakt de wethouder de balans op en komt ze met de jaarlijkse cijfers.

Fiets

Wat we allemaal al wel weten; de fiets is ontzettend populair. Dit blijkt al uit het feit dat Utrecht de drukste fietspaden van Nederland heeft: het Smakkelaarsveld is de drukste en ook de nummers twee en drie liggen in Utrecht: het Vredenburg en het Jaarbeursplein.

Op al deze plekken fietsen op werkdagen tienduizenden fietsers per dag. Dit aantal groeit nog jaarlijks. De fiets is daarmee ook het meest gebruikte vervoermiddel voor verplaatsingen binnen Utrecht. Op afstanden tot 7,5 kilometer pakt 43 procent van de inwoners de fiets.

Als Utrechters naar het centrum willen, gaat 60 procent met de fiets. Probleem in Utrecht blijven de stallingen. In de binnenstad staan regelmatig dertig keer meer fietsen op straat gestald dan in bewaakte stallingen. Daarnaast zijn er ook vaak meer fietsen in het centrum dan dat er stallingen zijn.

Openbaar vervoer

Op de grote afstanden speelt het openbaar vervoer een belangrijke rol, zo wordt ongeveer een derde van de verplaatsingen van 15 kilometer en langer met het openbaar vervoer afgelegd.

En ruim een kwart van de verplaatsingen van buiten Utrecht naar binnen, en andersom, wordt met het openbaar vervoer gemaakt. Ruim drie kwart van de Utrechters is (zeer) te spreken over het openbaar vervoer in de eigen buurt.

Bij korte verplaatsingen heeft het openbaar vervoer dan weer een bescheiden rol. De meeste Utrechters pakken de fiets naar het centrum, 17 procent pakt de bus en 5 procent de trein. In 2016 waren er ruim 35 miljoen instappers in bussen en trams in de gemeente Utrecht. Vergeleken met 2015 is dit aantal met ongeveer 700.000 gegroeid.

En er stapten gemiddeld bijna 200.000 treinreizigers per werkdag in en uit op de zeven Utrechtse treinstations, waarvan het merendeel op Utrecht Centraal Station.

Autoverkeer

Gemiddeld reden er in 2016 per werkdag 405.000 motorvoertuigen van en naar Utrecht, binnen de ring van snelwegen en de noordelijke randweg. De auto wordt vooral op de langere afstanden gebruikt: bijna tweederde van de verplaatsingen langer dan vijftien kilometer wordt met de auto gedaan.

Bij verplaatsingen van buiten de gemeente Utrecht naar binnen en andersom is de auto ook het meest gebruikte vervoermiddel. Ruim één op de vijf verplaatsingen binnen Utrecht wordt met de auto gedaan. 5 procent van de bewoners (vooral van Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern en Overvecht) gebruikt doorgaans de auto om naar het centrum te gaan.

Het gebruik van de P+R locaties is toegenomen met 12 procent ten opzichte van 2015. In 2016 zijn er ruim 172.000 P+R combikaarten verkocht. P+R Westraven wordt het meest gebruikt (117.625 combikaarten in 2016). In 2016 had 31 procent van de inwoners geen auto beschikbaar in het huishouden, 52 procent had één auto en 17 procent meer dan één. Van de huishoudens die over een auto beschikken, had 3 procent een elektrische auto. Dit is verreweg het grootste aandeel elektrische auto’s vergeleken met de andere grote steden.

Bereikbaarheid binnenstad

De tevredenheid over de bereikbaarheid van de binnenstad per fiets is toegenomen. In 2016 is 85 procent van de Utrechters hierover (zeer) tevreden. Ook lopend, per trein of met de bus ligt de tevredenheid boven de 75 procent.

De duidelijke groep die hier tegen afsteekt is de automobilist; slechts 23 procent is tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad, dit is ook afgenomen ten opzicht van 2015.

Lees meer over:
Tip de redactie