Buurtbewoners van de spoorbrug over de Vecht in Ondiep pleitten al langere tijd voor een grondige opknapbeurt van de brug. Samen met kunstenaar Hans van Lunteren bedachten ze het thema 'Een brug als kunstwerk'. Vanaf vrijdag gaan de verbeteringen van start.

Het verwijderen van graffiti langs het voetgangersdeel van de brug en de onderdoorgangen zal een van de eerste veranderingen zijn.

"Bijzonder is dat de buurtbewoners zelf met een plan zijn gekomen om de Gasthuismolenbrug mooier te maken," zegt wethouder Kees Geldof. "Het College van B&W heeft daarop besloten om geld vrij te maken voor dit bewonersinitiatief."

Sybold van Ravesteyn

De spoorbrug is aangelegd tussen 1938 en 1952 en is eigendom van Prorail. De brug is een ontwerp van architect Sybold van Ravesteyn (1889-1983).

Als vaste architect van de Nederlandse Spoorwegen ontwierp hij veel spoorbruggen en stationsgebouwen die te herkennen zijn aan de rondingen, zoals de openingen in de pijlers van de brug.

Sinds de verbreding van het spoor omstreeks 1991 telt de brug vier sporen en een losse brug voor voetgangers.