De gemeente Utrecht heeft nieuwe afspraken gemaakt met betrokken organisaties omtrent de bed-bad-brood opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Dit staat in een raadsbrief van de gemeenteraad. De instellingen die de opvang verzorgen, bepalen vanaf nu zelf welke kandidaten zij toelaten, zonder tussenkomst van de gemeente.

De betrokken organisaties zijn SNDVU, Weerdsingel, Toevlucht, Seguro, MOO, STIL en Vluchtelingenwerk.

Vluchtelingenwerk heeft drie maanden de tijd de situatie van een uitgeprocedeerde asielzoeker in kaart te brengen. In deze periode krijgen de mannen nachtopvang in de Toevlucht in Oudwijk en wordt de vrouwen 24-uurs opvang geboden in de Weerdsingel aan de Wittenvrouwenkade.

24-uurs opvang

Op dit moment biedt de gemeente 228 plekken aan in een 24-uurs opvang.

Stichting INLA kijkt of een ongedocumenteerde kan doorstromen naar deze opvang. De stichting hanteert hierbij de gemeentelijke richtlijnen. De betreffende persoon moet actief werken aan het krijgen van een verblijfsvergunning of terugkeer naar het land van herkomst en moet binding hebben met Utrecht. Ook als de persoon ernstige humanitaire problemen heeft (bijvoorbeeld zware medische of GGZ problemen) is er recht op 24-uurs opvang.

Wanneer de ongedocumenteerde een negatief oordeel krijgt en geen recht heeft op de 24-uurs opvang, helpt Vluchtelingenwerk de ongedocumenteerde aan een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld terugkeer naar het land van herkomst (of derde land) zijn, of alsnog legalisering van verblijf in Nederland.

Vrouwen

De opvangorganisaties in Utrecht hebben aangegeven dat er te weinig plekken zijn om vrouwen op te vangen. Daarom is besloten om tien bestaande plekken voor vrouwen te reserveren bij de Weerdsingel.

Wanneer er een positief oordeel luidt vanuit Stichting INLA, kunnen de vrouwen doorstromen naar de Stichting Noodopvang en huize Agnes. Om die doorstroom blijven te kunnen garanderen, zorgt de gemeente voor acht extra plekken bij deze twee huizen.

Landelijk

De gesprekken tussen de overheid en de VNG over een bed-bad-brood akkoord hebben nog niet tot overeenstemming en een sluitende landelijke aanpak geleid. De gemeente heeft  met deze nieuwe afspraken het heft in eigen handen genomen.