Reacties op de Voorjaarsnota: 'Elitair en eenzijdig'

Het CDA en PvdA zijn teleurgesteld in de keuzes die worden gemaakt in de Voorjaarsnota. Maandag wordt de nota gepresenteerd en de komende weken wordt gedebatteerd over de definitieve vaststelling.

Het CDA is teleurgesteld omdat er 'onzinnige keuzes' zijn gemaakt. Door het overschot is er extra geld beschikbaar, maar om de voorzieningen en bereikbaarheid op peil te houden is volgens de partij een bredere aanpak nodig.

CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren: "Het college denkt helaas vanuit het stadskantoor de samenleving te kunnen tekenen, dan krijg je onzinnige keuzes zoals weer vier ton voor de bodemloze put van de prostitutiezone. Inwoners van bestaande buurten, vrijwilligers en ouderen komen er door deze keuzes bekaaid van af."

Het CDA constateert dat de ambitie voor de laagste werkloosheid uit de stukken is verdwenen en zegt een eenzijdige focus te zien op startups, sociaal ondernemerschap en bijstandsexperimenten. 

"Noodzakelijke investeringen in zorg, in verenigingen en vrijwilligersbeleid en in veiligheid blijven daardoor achter", aldus de fractie. Er worden ook lichtpuntjes genoemd zoals de visie die voor religieus erfgoed (twee ton), toezicht en preventie radicalisering, 250.000 euro voor Nederlandse les en extra geld voor sportvoorzieningen.

Investeringen

De PvdA zegt dat meer investeringen nodig zijn en dat mensen die moeilijk aan werk kunnen komen in de kou staan. "Het college had de ambitie om tot het laagste werkloosheidspercentage van Nederland te komen: dit komt alleen terug als nieuwe indicator, maar de nodige extra inzet blijft uit. Er komen ook geen investeringen in schuldhulpverlening, zoals extra capaciteit en deskundigheid voor de buurtteams."

De PvdA zou graag zien dat er meer wordt geïnvesteerd in 'de ongedeelde stad': "Daarin zijn we echt teleurgesteld. Krachtwijkengeld wordt ingezet op het asfalt van de Straatweg en de tijdelijke budgetten voor de buurtteams worden weer afgeroomd. Er wordt geen aandacht besteed aan de ongelijkheid in het onderwijs en aan het realiseren van extra banen voor mensen die het moeilijk hebben."

'Elitair'

De PvdA vindt dit elitaire keuzes van het college, omdat zij geen fatsoenlijk bestaan voor álle Utrechters zouden creëren. De fractie van de Partij voor de Dieren mist groene en duurzame ambities.

"Als we dan zo nodig met meer mensen op hetzelfde aantal vierkante kilometers gaan wonen, waar het college op inzet, dan moeten we er wel voor zorgen dat al die mensen voldoende groen om zich heen hebben en schone lucht kunnen inademen. En dat gebeurt niet", aldus Eva van Esch, raadslid van de Partij voor de Dieren. De Partij voor de Dieren ziet in de Voorjaarsnota (te) veel aandacht voor de groei van de stad.

Coalitiepartners

Fractievoorzitter van D66, Klaas Verschuure is tevreden over de Voorjaarsnota. "Utrecht investeert veel geld in meer werkgelegenheid en beter onderwijs. Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen en mee kunnen doen in Utrecht", aldus Verschuure.

"Ook maken we veel geld vrij voor nieuwe, betaalbare woningen. We investeren vooral in meer huurwoningen in het middensegment, om ook de middenklasse een kans te geven in Utrecht. En het is gelukt om de zeven culturele instellingen die geen subsidie meer zouden krijgen, toch in stand te kunnen houden."

Verder bouwen

Ook GroenLinks is tevreden over de keuze die worden gemaakt. "Met deze voorjaarsnota bouwen we stevig verder aan een groene en sociale stad; een stad waar iedereen zich welkom voelt", aldus fractievoorzitter Heleen de Boer.

"Het college kiest ervoor om problemen aan te pakken en niet door te schuiven naar de volgende periode. Dat leidt tot een krappe portemonnee. Toch lukt het om te blijven investeren in een gezonde en duurzame groei van de stad. Dat is echt een compliment waard."

Voorjaarsnota

De komende weken bespreekt de Utrechtse raad de voorjaarsnota. Op donderdag 1 juni vinden de Algemene Beschouwingen plaats. Van 13 tot 15 juni wordt de Voorjaarsnota in verschillende commissies besproken, waarna de uiteindelijke vaststelling op 29 juni is gepland.

Lees meer over:
Tip de redactie