Voorjaarsnota: Financieel gezond Utrecht investeert

Wethouder Jeroen Kreijkamp presenteert maandag de Voorjaarnota aan de gemeenteraad. Daaruit blijkt dat Utrecht financieel gezond is en er de komende jaren vooral veel zal worden geïnvesteerd. 

De gemeenteraad besluit volgende maand over de nota 2017.

Wethouder Jeroen Kreijkamp van Financiën: "Dit is een Voorjaarsnota waarin we in Utrecht investeringen mogelijk maken in onze inwoners en de groeiende stad. Tevens lossen we forse onontkoombare knelpunten op. Het is een stevige, meerjarig sluitende begroting waar ik trots op ben." 

Er is meer belasting opgehaald dan voorzien, de gemeente krijgt meer geld vanuit de rijksoverheid en er is sprake van een overschot uit 2016. Er wordt ruim 45 miljoen euro geïnvesteerd in bouw, verkeer, groen en maatschappelijke voorzieningen. 

Middensegment

Utrecht gaat de komende jaren projectontwikkelaars dwingen om duizenden woningen te bouwen voor de middeldure huursector. Momenteel is dit de ontbrekende schakel op de woningmarkt in de Domstad.

Bijna 35 procent van het totale aantal woningen dat in de komende jaren wordt gebouwd, wordt sociale huur- en studentenwoningen. Daarnaast valt bijna 30 procent van de totale woningbouwproductie de komende jaren in het middeldure huursegment.

Drukmiddel

De gemeente wijzigt alleen het geldende bestemmingsplan als aan bepaalde afspraken is voldaan, aldus wethouder Paulus Jansen maandag. Daarbij valt per project te denken aan het minimale aantal huizen uit het middensegment en bijvoorbeeld aan het aantal vierkante meters achter de voordeur.

De weg van het bestemmingsplan is op dit moment het enige juridische drukmiddel dat Utrecht heeft. "Daarnaast werken wij aan een raadsvoorstel. Wij vragen de raad om duidelijke kaders te scheppen", aldus Jansen. Hij zoekt naar meer handvatten om ontwikkelaars te sturen.

Tekort

In de Voorjaarsnota staat verder dat er een flink tekort van 21 miljoen euro wordt verwacht op de bijstand. Dit tekort wordt toegeschreven aan een verkeerde verdeling van de gelden vanuit het rijk.

Het college maakt negen miljoen euro vrij om dit op te vangen. Samen met andere gemeenten wordt een actieve lobby gevoerd voor een ander 'verdeelmodel'.

Verbetering

Er wordt geld vrijgemaakt om de situaties in de Kanaalstraat en de Amsterdamsestraatweg te verbeteren. Beide straten worden een 30 kilometer zone. Tevens wil de wethouder een eerste stap zetten voor een maatschappelijke investeringsagenda, waaronder sportvelden, capaciteit in de jeugdgezondheidzorg, bestrijden van taalachterstanden en nieuwe schoolgebouwen vallen.

Op het gebied van veiligheid wordt net als in de afgelopen jaren jaarlijks 320.000 euro vrijgemaakt voor preventie radicalisering.

Investering

Het cultureel erfgoed in de stad vraagt ook om een flinke investering. De werven en Domtoren worden gerestaureerd. Voor de werven aan de grachten is een bedrag van twaalf miljoen extra nodig bovenop de oorspronkelijke begroting van 35,6 miljoen euro.

Verder blijkt dat na bewegingen in de sluismuur en daarachter gelegen kelder de werkzaamheden aan de Kromme Nieuwegracht zijn gestopt.

Het beschikbare budget voor de tweede fase wordt nu gebruikt voor het herstel van dit probleem. Er is zodoende nog meer geld nodig dan de extra twaalf miljoen, waarvoor de komende jaren moet worden bijgepast. De gemeente trekt nog eens vijf miljoen euro uit om essentaksterfte op te vangen.

Haalbaarheidsonderzoek

Het college reserveert 1,3 miljoen euro voor de start van de Vuelta in 2020. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Mocht dit positief uitpakken, dan wordt het geld ingezet om opnieuw een grote wielerronde naar Utrecht te halen.

Zeven Utrechtse culturele instellingen waarvoor geen budget was maar wel een positief advies in de cultuurnota kregen, kunnen toch met hun programmering doorgaan. Er is extra geld gevonden voor deze instellingen: Het Nederlands Volksbuurtmuseum, Stichting Cultuurpromotie, New Dutch Connections, De Coöperatie, Metaal Kathedraal, Stuim (Schweigman&) en Insomnio.

Lees meer over:
Tip de redactie