De gemeente Utrecht wil in september starten met een fonds waarmee de gemeente schulden van jongvolwassenen tijdelijk overneemt. De gemeente hoopt hiermee het verder oplopen van schulden tegen te gaan en de jongvolwassenen een nieuw toekomstperspectief te kunnen bieden.

De gemeenteraad heeft het fonds voorgesteld aan de gemeente. Jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar die buiten de reguliere schulddienstverlening vallen en voldoende motivatie hebben om financiële problemen aan te pakken, mogen eraan deelnemen.

Deelnemers worden verplicht mee te doen aan een educatie- en begeleidingstraject om hun huishoudboekje structureel op orde te krijgen. Ook krijgen zij ondersteuning van professionals van schulddienstverlening.

Kosten 

De gemeente maakt voor het fonds maximaal 560.000 euro vrij. Samen met de schuldeisers wordt bekeken welk gedeelte van de schuld kan worden kwijtgescholden. De overige schuld betalen de deelnemers binnen drie tot maximaal vijf jaar renteloos terug aan de gemeente. Op deze manier wordt het fonds steeds weer aangevuld.

In Utrecht gaat het om ongeveer 9.000 jongeren die schulden hebben. Zij hebben vooral schulden bij de Zorgverzekering, DUO, Belastingdienst en bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Uit onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken (Panteia, 2015), blijkt dat jongvolwassenen vaak niet weten hoe zij om moeten gaan met hun financiële verantwoordelijkheid, waardoor ze te veel geld uitgeven. Het hebben van schulden kan zorgen voor stress en andere problemen zoals schoolverzuim en werkeloosheid. Het fonds en de bijbehorende begeleiding bieden hiervoor een oplossing.

Ervaring

Andere gemeentes zoals Leiden en Den Haag zijn Utrecht al voor gegaan. Op basis van ervaring uit deze gemeentes wordt het voorstel vormgegeven.

In september wil Utrecht starten met twintig jongeren. De gemeenteraad neemt in juli een besluit over het voorstel van het college.