Adviesorgaan ROCOV, gericht op het openbaar vervoer, uit in een brief aan de gemeenteraad zorgen over de bereikbaarheid van station Utrecht Centraal. 

Het orgaan stelt vragen over het moeten omlopen via Hoog Catharijne, door de glazen wand die een snelle looproute vanaf de tramperrons op Utrecht Centraal richting de Mariaplaats voorkomt.

Van Leijenhorst, voorzitter van het ROCOV, zegt dat station Utrecht Centraal hét knooppunt van het Nederlandse openbaar vervoer is. "Een dergelijk knooppunt moet gedurende 24 uur per dag makkelijk, snel en veilig te bereiken zijn vanuit alle richtingen. Iedere fysieke belemmering om dat knooppunt te bereiken acht het ROCOV Utrecht ongewenst."

In de brief laat het adviesorgaan weten dat de eisen die aan de bereikbaarheid van een station gesteld mogen worden veiligheid, snelheid en gemak zijn. Daarnaast moet het station voor "iedereen met een beperking toegankelijk zijn". 

Omlopen

De bereikbaarheid komt volgens het ROCOV in gevaar. Bij de nieuw aan te leggen tramperrons van de Uithoflijn worden reizigers verplicht om te lopen via de passages van Hoog Catharijne, voordat ze naar het zuidelijke deel van de stad kunnen.

"Wij willen u onze grote zorg hierover kenbaar maken. Deze beperking zou zijn basis hebben in een afspraak die tussen de eigenaar van Hoog Catharijne en de gemeente is gemaakt. Wij achten deze afspraak met het oog op de bruikbaarheid en bereikbaarheid op de lange termijn niet passend vanuit het perspectief van de reiziger."

Gemeente

De gemeente reageerde eerder al op vragen van het CDA over de 'glazen wand' en liet weten dat hiervoor gekozen is vanwege de veiligheid. "Op deze plek rijden straks namelijk zowel bussen als trams in beide richtingen, in een hoge frequentie, wat voor oversteken een onoverzichtelijke situatie geeft. Als voetgangers het bus- en tramverkeer kruisen levert dat een onveilige situaties op en mogelijke verstoringen van de dienstregeling."

Een oplossing ziet het adviesorgaan ook: "Er is ter plaatse nu een voetgangersbrug over het station. Een mogelijke oplossing ligt dan ook voor de hand en kan zijn het benutten van die brug door er trappen en liften naar de perrons op aan te brengen. Ook kunnen andere oplossingen onderzocht worden die de toegankelijkheid richting zuidelijk deel van de binnenstad verbeteren."

ROCOV

Het ROCOV Utrecht geeft advies aan (provincie)bestuur en vervoerders over openbaar vervoer, op basis van de Wet Personenvervoer 2000. Onder andere de Fietsersbond Utrecht, Hogeschool Utrecht, Natuur- en Milieufederatie Utrecht, Universiteit Utrecht, het Diakonessenhuis en VIDIUS Studentenunie zijn aangesloten bij het ROCOV.