Pas in de zomer volgend jaar worden meer plastic afvalcontainers geplaatst op de Uithof. Bewoners klagen al geruime tijd over de vuilnisvoorzieningen in hun omgeving.

Er komen wel ondergrondse containers op het Leuvenplein, maar dat zal ook pas in 2018 zijn.

Studenten klagen over het gebrek aan mogelijkheden om plastic afval weg te gooien. Alleen bij de wooncomplexen Cambridgelaan en Johanna is dat nu mogelijk, maar niet bij Casa Confetti (377 bewoners) of bij De Bisschoppen (552 bewoners).

"We moeten met ons plastic afval de drukke weg met busbanen over om het bij de Cambridgelaan weg te gooien", zegt Hélène Bouwmeester, woonachtig in Casa Confetti.

Overvol

Hierdoor zit de plastic afvalbak bij de Cambridgelaan bovendien vaak overvol. "Wanneer je je afval goed scheidt is het plastic vijf keer zo veel als het restafval, dus is de verhouding afvalcontainers ook niet correct", gaat Bouwmeester verder. 

Sommige bewoners van Casa Confetti dumpen zelfs systematisch hun plastic afval in de plasticcontainer van de Universiteit, bij het Ruppertgebouw iets verderop. "Niet de bedoeling, maar misschien is het wel een signaal dat wij ook plasticbakken willen", zegt een bewoner.

Verbetering

De gemeente, Stichting Studenten Huisvesting (SSH) en universiteit zeggen deze klachten en problemen te herkennen. "We hebben hierover al eerder contact gehad met het woonbestuur Cambridgelaan en er zijn ook een aantal gesprekken geweest tussen de gemeente, het woonbestuur en de SSH", vertelt Jacqueline Rabius, woordvoerder van de gemeente.

In 2015 heeft de SSH al een verzoek bij de gemeente gedaan om de bestaande voorzieningen bij de Cambridgelaan te vervangen voor ondergrondse restafvalcontainers. "Dit brengt hogere (initiële) kosten met zich mee. De gemeente werkt hier graag aan mee, maar vraagt daarbij wel een financiële compensatie van SSH", aldus Rabius.

Bijdrage

Daarnaast gaat het hier ook niet om de openbare ruimte: een groot deel van de Uithof, waaronder de Cambridgelaan en het Leuvenplein, is terrein van de universiteit waarop woningen worden verhuurd door de SSH. De SSH geeft nu aan wel een financiële bijdrage te willen leveren aan de ondergrondse restafvalcontainers op de Cambridgelaan.

"In navolging gaven wij als gemeente aan de mogelijkheid te onderzoeken om voor eigen rekening extra ondergrondse containers voor plastic, blik en pak te plaatsen op het complex Cambridgelaan", vult Rabius aan. Deze containers wil de gemeente tegelijk met de restafvalcontainers plaatsen.

Leuvenplein

Voor de herinrichting van het Leuvenplein zijn er gesprekken geweest tussen de gemeente en de Universiteit Utrecht. Er ligt een voorlopig plan waarin ook de ondergrondse containers voor restafval, papier, glas, plastic, blik en pak zijn opgenomen. "De universiteit heeft hierin de regie om het plan definitief te maken", aldus Rabius.

Wietske de Lange, woordvoerder van de Universiteit Utrecht, vertelt dat het plan voor de herinrichting van het Leuvenplein eind dit jaar gereed zal zijn. "In verband met geplande werkzaamheden op het plein start de terreininrichting zomer 2018. Zo wordt de overlast voor de gebruikers van het plein beperkt. De kosten voor de herinrichting zijn voor de universiteit. De containers worden door de gemeente ingedeeld en betaald en worden daarna ook door de gemeente beheerd en geleegd."