De tijdelijke opvang voor asielzoekers aan de Ravellaan bij Oog in Al gaat eind 2017 sluiten. De bewoners verhuizen in de komende maanden gefaseerd naar de opvanglocatie Plan Einstein in Overvecht.

Op de locatie aan de Ravellaan wonen op dit moment 194 asielzoekers.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) sluit een aantal locaties en verlaagt van andere locaties de capaciteit. Dit gebeurt omdat het aantal asielzoekers in Nederland fors is afgenomen.

Utrecht heeft zich er hard voor gemaakt dat de asielzoekers die hier komen, ook in Utrecht kunnen blijven. Daarom heeft de gemeente voor de opvanglocatie aan de Einsteindreef in Overvecht gekozen als nieuwe opvang voor de 194 asielzoekers.

Aan de Ravellaan konden in totaal 242 asielzoekers worden opgevangen.