Stichting AlFitrah hoeft het pand aan de Pahud de Mortangesdreef in Overvecht niet te verlaten, maar het moet wel de huurachterstand van ruim 50.000 euro betalen. 

Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland woensdag besloten.

De eigenaar en huurder Stichting AlFitrah staan voor de derde keer tegenover elkaar in een kort geding. De eigenaar wil dat het pand ontruimd wordt vanwege huurachterstand en achterstallig onderhoud.

Volgens de eigenaar kan het pand door het achterstallige onderhoud niet verzekerd worden. Naast dit kort geding loopt er op dit moment ook een zogeheten bodemprocedure, waarin de koop- en huurovereenkomst centraal staat.

Onderhoud

AlFitrah had volgens de huurovereenkomst uiterlijk op 1 oktober 2015 onderhoud moeten verrichten. Bij de eerdere kort gedingen in 2015 en 2016 is het achterstallige onderhoud niet aan de orde gesteld.

De eigenaar heeft voor het eerst in december 2016 per e-mail het achterstallige onderhoud onder de aandacht van AlFitrah gebracht. AlFitrah erkent dat het pand, dat zij als moskee gebruiken, niet goed is onderhouden.

Geen spoed

De voorzieningenrechter oordeelt dat het onvoldoende vaststaat dat het gebrek aan onderhoud zo nijpend is dat de uitkomst van de bodemprocedure niet kan worden afgewacht.

Tijdens de zitting werd een e-mail voorgelezen waarin melding wordt gemaakt dat twee verzekeraars het pand niet willen verzekeren in verband met negatieve aandacht in de pers. Dat het pand vanwege achterstallig onderhoud niet verzekerd kan worden, is op geen enkele wijze gebleken.