Het project Spitsmijden A12 heeft voor ruim 1.300 spitsmijdingen in de avondspits gezorgd. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat het project voor een betere doorstroming op de A12 heeft gezorgd. 

Vrijdag eindigt het project.

Door de avondspits te vermijden op de A12 konden automobilisten sparen voor cadeaus. Tijdens het project Spitsmijden A12 hebben ruim 6.100 deelnemers voor een betere doorstroming van de snelweg gezorgd.

Het project richtte zich vooral op de parallelbanen van de A12 tussen knooppunt Lunetten en Oudenrijn. "Een bekend knelpunt waar regelmatig filevorming is", vertelt Communicatieregisseur Jiska Weggeman van GoedopWeg, de initiatiefnemer van het project.

Voorlopige resultaten

De proef startte eind oktober vorig jaar. Aan automobilisten werd gevraagd de snelweg tussen 15.30 en 19.00 uur te vermijden.

Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de helft van de deelnemers kiest om op een ander tijdstip te reizen. Zo'n 20 procent neemt een andere route, 10 procent werkt thuis en 10 procent gaat met de fiets.

Terugval

Weggeman verwacht niet dat automobilisten terugvallen in hun oude gedrag.

"Tijdens het project is de beloning in fases verlaagd. Dit had op die momenten geen negatief effect op het gedrag van de deelnemers. Maar de mate waarin automobilisten terugvallen in oud gedrag verschilt per project. Voor dit project kan dat nu nog niet bepaald worden."