Nu de herbestrating van het Domplein af is, wil de gemeente Utrecht het standbeeld Jan van Nassau verplaatsen. Het past volgens wethouder Kees Geldhof niet meer op de huidige locatie binnen het nieuwe ontwerp.

De afgelopen maanden is het Domplein opnieuw bestraat.

Door de nieuwe bestrating zijn de markeringen van het ingestorte deel van de Domkerk en van de voormalige Heilig Kruiskapel beter zichtbaar geworden. Maar de markering van de Sint Salvatorkerk valt nu deels samen met het standbeeld Jan van Nassau. Dit vindt de wethouder niet passend.

Het monument staat sinds 1883 op de plek, dat toen het Munsterkerkhof heette en een andere bebouwing had. Graaf Jan van Nassau was een jongere broer van Willem van Oranje en was initiatiefnemer van de Unie van Utrecht in 1579. Samen met de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving (ABKV) en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zoekt de gemeente nu naar een betere plaats voor het standbeeld op het Domplein.

Gemotoriseerd verkeer

De bestrating is weliswaar af, maar dat betekent niet dat alle aanpassingen aan het plein af zijn. Gevolg van de nieuwe inrichting van het plein is dat gemotoriseerd verkeer er nu verboden is. De gemeente noemt deze verbetering "essentieel voor een aantrekkelijk verblijfsgebied voor voetgangers en voor de vele bezoekers en fietsers in onze binnenstad."

De handhaving van dit verbod moet daarom verbeterd worden. Daarnaast zijn er plannen om de huidige taxistandplaats bij Instituto Cervantes te combineren met de taxistandplaats midden op het Domplein en met het laad- en losvak naast de Domkerk. Ook ziet de gemeente de bushalte van buslijn 2 graag verschuiven naar één van de randen van het Domplein.

Banken

Bovendien wil de gemeente het aanzien van het Domplein verbeteren door overtollige objecten als borden en palen te verwijderen. Ook worden er tien extra zitbanken bijgeplaatst.

Vrijwilligersorganisaties de Utrechtse Klokkenspelvereniging, Gilde Utrecht, DomUnder, Domkerk, Klokkenluidersgilde, Flora’s Hof en werkgroep Pandhof hebben aangeboden om een feestelijke opening van het Domplein te organiseren.