De Utrechtse studentenroeiverenigingen blijven toch in Utrecht. Eerder hadden Orca en Triton plannen om te verhuizen naar een rustigere locatie in Vianen, maar bij nader inzien blijkt het Merwedekanaal in de stad toch de beste plek.

De verenigingen vonden het kanaal te druk worden met pleziervaart, waardoor wedstrijdroeien steeds lastiger werd.

Bij de plannen om te verhuizen is gekeken naar locaties in Vianen en op de Uithof. "Maar een roeibaan aanleggen in het Science Park bleek te lastig en te duur", licht perswoordvoerder Matthijs Keuning van de gemeente Utrecht toe.

Ook de locatie in Vianen bleek niet aan de eisen te voldoen.

Pleziervaart

Directe aanpassingen in het Merwedekanaal zijn er niet. "Maar we houden wel rekening met de belangen van de roeiverenigingen, want we willen de roeiers in Utrecht een plek bieden." 

Bij plannen voor nieuwbouw langs het kanaal wordt rekening gehouden met de inrichting van een haven. "We zorgen voor een andere soort afsluiting waardoor de wedstrijdroeiers minder last hebben van de golfslag van de pleziervaart", vertelt Keuning.

De roeiverenigingen waren deze ochtend niet bereikbaar voor toelichting.