Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is een looproute tussen het tramstation en de Moreelsebrug via Het Platform nog niet wenselijk. ​Het Platform, voorheen het Zuidgebouw, gaat een plek worden waar Utrechters kunnen wonen, eten, sporten en werken. Het gebouw markeert de oostzijde van het station.

Het Utrechts college laat weten dat de looproute niet wenselijk is, naar aanleiding van een motie die vorig jaar is aangenomen​

Hierin staat dat de gemeente de mogelijkheden moet onderzoeken om de brug en de haltes met elkaar in verbinding te brengen. De uitkomsten van het onderzoek komen toevalligerwijs op een moment vlak nadat er veel te doen is geweest over deze verbinding en de veelbesproken perrontrappen.

Het Platform (voorheen Zuidgebouw) komt te staan bij de landing van de Moreelsebrug aan de kant van het Moreelsepark. Onder dit gebouw komt de tram- en bushalte. Hier is veel gedoe over geweest omdat ineens bleek dat je straks vanuit de tramhalte niet direct naar de Mariaplaats kan lopen, maar dat je via de algemene looproute moet. Dit is een kleine 500 meter om.

De gemeenteraad voorzag in 2013 hier al problemen mee en wilde daarom dat het gebouw in verbinding zou komen te staan met enerzijds de naastgelegen Moreelsebrug, en anderzijds met de haltes onder het gebouw zodat er alsnog snel van de haltes naar de binnenstad gelopen kan worden. 

2023

Een derde verbinding hiervandaan is die tussen de perrons en de Moreelsebrug. Deze kunnen pas op zijn vroegst in 2023 gebouwd worden. Al deze verbindingen moeten zorgen voor een logische verbinding tussen de verschillende haltes en perrons. In de huidige plannen moet iedereen namelijk omlopen via de Stationshal. Onlangs is hier een petitie voor gestart die al ruim elfduizend keer getekend is.

Het college laat nu echter weten dat ‘een doorkoppeling vanaf Het Platform naar de onderliggende bus-/tramperrons op dit moment niet binnen de privaatrechtelijke afspraken past’.

Looproute

Daarnaast is een extra looproute tussen het gebouw en de brug niet wenselijk vanwege sociale veiligheid. "Een verbinding tussen de Moreelsebrug en Het Platform is pas een meerwaarde op het moment dat een doorkoppeling vanaf Het Platform naar de onderliggende bus-/tramperrons gerealiseerd wordt", aldus het college.

Voor de toekomst, als een extra verbinding wel noodzakelijk is, is er een schets gemaakt (zie boven). Deze is goedgekeurd door alle betrokken partijen behalve Klépierre, de eigenaar van Hoog Catharijne.

Niet ideaal

Het ontwerp voor de aansluiting is niet ideaal. Omdat het een diagonale aansluiting betreft die haaks op de brug staat. "Technische beperkingen maken haakse aansluitingen op sommige plekken lastiger dan wel onmogelijk, maar zijn wenselijk om het route-netwerk een begrijpelijk en sociaal veilig onderdeel van de stad te maken", zo laat de gemeente weten.

Tot slot benadrukt de gemeente dat de perrontrappen pas op zijn vroegst in 2023 aangelegd kunnen worden.