Er is een groot tekort aan ambulancepersoneel bij de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVO). De vakbond FNV Zorg en Welzijn waarschuwt daarom voor de paraatheid van ambulances de komende weken. 

De gaten die nu in het personeelsrooster vallen, worden opgevuld door extern ingehuurde krachten, schrijft de vakbond in een persbericht. 

Volgens RAVU-manager ambulancezorg John van Engelen voldoen die krachten aan alle eisen. Ondanks dit gegeven zorgen de ingehuurde krachten voor nadelige effecten, aldus Fred Seifert, bestuurder bij FNV.

"Soms is het tweetal dat op de ambulance rijdt, allebei van een extern bedrijf. Die kennen de regio misschien nog niet zo goed, zijn niet bekend met de materialen en kennen de lokale procedures niet goed. Dat kan zorgen voor allerlei problemen."

Diensten

Tot en met 2 juli zijn er minstens 97 diensten van de ambulances nog niet ingevuld. Ter vergelijking: in deze periode heeft de regio Brabant Zuid Oost nog 21 diensten openstaan en de regio Amsterdam elf.

Regio Hollands-Midden zoekt er twee. Alleen in Rotterdam is het tekort nog groter dan in Utrecht, daar staan honderd diensten nog open.