De regels uit de 'Nota Stallen en Parkeren' worden volgens VVD-raadslid Dimitri Gilissen door de gemeente niet nageleefd op het in ontwikkeling zijnde Rotsoord. De afstand tussen toekomstige nieuwbouw en de dichtstbijzijnde parkeergarage is groter dan mag. Daarnaast wordt er gevreesd voor een toename van de parkeerdruk in de wijk.

Het probleem komt voort uit het voorgestelde bestemmingsplan voor de hoek bij Rotsoord en de Diamantweg. Hier ligt een plan om op de plek van de oude Vicona fabriek 206 woningen te realiseren voor studenten en starters.

Dit bestemmingsplan moet goedgekeurd worden door de raad en de VVD is in ieder geval tegen het huidige voorstel. Niet vanwege de woningen, maar vanwege het parkeerbeleid dat het Utrechts college hiervoor wil hanteren.

Die strookt namelijk niet met de gemaakte regels uit de parkeernota. De maximale loopafstand voor bezoekers om te parkeren in Utrecht is namelijk 500 meter. De gemeente heeft bij tellen van het aantal parkeerplaatsen voor deze nieuwe woningen in de buurt ook garage Station Vaartsche Rijn meegeteld.

Eén probleem: deze is op 600 meter afstand én je moet daar betaald parkeren.

Vragen

Vorige week stelde VVD-raadslid Dimitri Gilissen vragen hierover aan de wethouder. Hij voorziet een toename van de parkeerdruk in de aangrenzende wijk Hoograven waar het parkeren gratis is.

"Voor deze 206 appartementen zijn negentig ondergrondse parkeerplekken beschikbaar. De overige bewoners en bezoekers moeten hun auto’s dus ergens anders parkeren. En die krijgen nu de optie: of betaald parkeren ruim 600 meter verderop of gratis voor de deur."

Hoge parkeerdruk

Volgens Gilissen gaat dus niemand gebruik maken van de parkeergarage bij Vaartsche Rijn, maar krijgt Hoograven te maken met een veel hogere parkeerdruk. Wethouder Paulus Jansen is afgelopen vrijdag ingegaan op de vragen van het VVD-raadslid. Hij laat weten zich geen zorgen te maken.

Volgens hem is er in Rotsoord zelf ook voldoende parkeerruimte aangezien uit metingen blijkt dat de hoogst gemeten parkeerdruk in de buurt ligt op 61 procent. "Dit betekent dat er 47 plekken structureel onbezet zijn. Daarnaast zijn de zestien haakse parkeerplaatsen, net buiten het plangebied aan de Diamantweg, niet bij de parkeerberekening voor het plangebied meegenomen." 

Daarmee voldoet volgens Jansen het plan aan de criteria uit de nota.

Positieve reacties

"De strekking is: Je hebt gelijk, maar we doen er niks mee", laat Gilissen weten. "Het sommetje klopt gewoon niet en ik ga de wethouder aan de gemaakte afspraken houden. Ik krijg positieve reacties uit de buurt van mensen die vrezen voor een toenemende parkeerdruk en roep iedereen op in Hoograven om het probleem kenbaar te maken bij de wethouder."