De restauratie van de Domtoren loopt flinke vertraging op. In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Paulus Jansen dat er voor de constructie van de buitensteiger, die nodig is voor de restauratie, nog geen geschikte kandidaat gevonden is.

Vorig jaar bleek uit verschillende inspecties dat de Domtoren aan restauratie toe is.

Sinds die tijd is de onderhoudsstaat van het bovenste deel van de toren aan de zuid- en zuidwestkant nog verder verslechterd. Monumentenwacht heeft daarom eerder spanbanden en netten aangebracht.

De gemeente is een aanbestedingsprocedure voor de bouw en levering van de buitensteiger begonnen, maar zonder resultaat. Slechts één partij deed een officiële inschrijving, die later echter juridisch ongeldig bleek te zijn. Andere partijen toonden interesse, maar dit werd niet concreet.

Kostenplaatje

Door het gebrek aan inschrijvingen voor de constructie van de buitensteiger, kan er nog geen inspectie plaatsvinden aan de Domtoren om alle kosten voor de restauratie in kaart te brengen.

De planning was dat dit kostenplaatje in mei, bij de presentatie van de Voorjaarsnota, bekend zou zijn. Voor de restauratie is inmiddels vanuit het Rijk en de Provincie al acht miljoen euro gereserveerd.

Nieuwe inschrijving

De wethouder start nu een openbare Europese inschrijving. De verwachting is dat meer partijen zich daarvoor zullen inschrijven. Ook wordt contact opgenomen met de partijen die interesse toonden, maar niet concreet werden. De gemeente hoopt inzicht te krijgen in de redenen van bedrijven voor het niet doen van een geldige inschrijving.

Het was de bedoeling dat de Domtoren vanaf maart in de steigers zou staan. Als de nieuwe aanbestedingsprocedure wel succesvol is, zullen de voorbereidingen voor de restauratie in het laatste kwartaal van dit jaar starten.