Stoplichten die onnodig lang op rood staan. Het is een doorn in het oog van vele fietsers in de stad. Student & Starter (S&S) meent de oplossing te hebben: warmtegevoelige verkeerslichten. 
 

In Utrecht moeten deze bijzondere stoplichten komen in navolging van Rotterdam. In de havenstad zijn er de afgelopen maanden meerdere experimenten geweest om fietsfiles op te lossen.

Een van die pilots was het warmtestoplicht. Dit slimme verkeerslicht meet nauwkeurig hoeveel fietsers staan te wachten en springt eerder op groen wanneer de rij te groot wordt, met als gevolg een verkorting van de wachttijd die op kan lopen tot wel vijftig procent.

S&S heeft aan de wethouder gevraagd wat de mogelijkheden hiervoor zijn in Utrecht. De fractie ziet graag een dergelijk experiment met warmtegevoelige stoplichten bij het drukke kruispunt tussen de Burgemeester Reigerstraat en de Nachtegaalstraat.

Eerder deze week werd er ook al door de GroenLinks fractie in de Provinciale Staten geopperd om te gaan experimenteren met deze stoplichten in de provincie.