Het Utrechts college heeft een oproep gedaan aan de nog te vormen regering na de verkiezingen van 15 maart. De armoede in de stad moet aangepakt worden en de regering moet daarbij helpen. 
 

"Zorg ervoor dat iedereen kan rondkomen en meedoen", zo licht wethouder Victor Everhardt de roep om hulp toe. "Veel gezinnen kunnen soms zelfs basisbehoeften als voeding, huur, energie en zorgverzekering niet betalen. Hier ligt een opgave voor de nieuwe regering om te komen tot sluitend beleid rond de aanpak van armoede en schulden."

Ruim 800.000 mensen in Nederland kunnen financieel niet rondkomen. Zij hebben geen reserves voor het opvangen van onverwachte kosten. Veel mensen maken daarom noodgedwongen schulden. Daarmee lopen zij een groot risico om in een neerwaartse spiraal terecht te komen die hen buiten de samenleving plaatst, zo legt het Utrecht college uit.

Daarom is er de speciale campagne Pak armoede aan gestart. Waarop gemeenten, betrokken organisaties en burgers zijn uitgenodigd om de oproep te steunen. Volgens Everhardt staan mensen dagelijks in de 'overlevingsstand'.

Inkomenspolitiek

"We doen in Utrecht al het mogelijke aan preventie en ondersteuning, maar dat is vaak niet genoeg. Mensen hebben onvoldoende koopkracht en kunnen daardoor niet meedoen. Zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn, gaat me dat aan het hart."

Het rijk wordt erbij gehaald omdat die gaat over inkomenspolitiek. "Sterker nog, bij wet is geregeld dat gemeenten het structureel tekort op inkomen niet mogen dichten. Daarom onze klemmende oproep aan de nieuwe regering: toon de politieke wil om te komen tot een sluitende aanpak van schulden en armoede in Nederland. Zodat iedereen in Nederland kan rondkomen en meedoen."