Vijf hoogleraren van de Universiteit Utrecht willen een klimaatwet invoeren. Met deze wet willen ze de klimaatdoelen die in Parijs zijn gesteld ook daadwerkelijk tot uitvoering brengen. 

In het NRC Handelsblad schreven de hoogleraren een open brief. "Wetenschappers hebben geen andere verklaring voor de huidige snelle opwarming van de aarde dan de menselijke productie van broeikasgassen, met name CO2. Klimaatverandering is een existentiële bedreiging voor Nederland."

De wetenschappers hebben het stuk geschreven in aanloop naar de verkiezingen. Ze vinden het klimaatvraagstuk geen zaak van links of rechts, maar voor iedereen. En sinds de klimaattop in 2015 in Parijs is er hoop.

"Maar 'Parijs' zal weinig betekenen wanneer het akkoord niet vertaald wordt naar krachtig nationaal beleid - in Nederland en elders."

Klimaatwet

Volgens de vijf hoogleraren is een klomaatwet de oplossing. "Het is het instrument bij uitstek om de internationaal door Nederland overeengekomen doelstellingen ook daadwerkelijk te halen. Het biedt helderheid en zekerheid waardoor burgers weten waar ze aan toe zijn en bedrijven hoe zij hun business kunnen aanpassen. Het is een keuze voor geloofwaardig en effectief bestuur."

Alleen de linkse partijen zetten zich momenteel in voor de klimaatwet, vinden de hoogleraren. "Het is betreurenswaardig dat politiek rechts (CDA, VVD, SGP) er geen enthousiasme voor weet op te brengen. De reacties van de VVD en het CDA snijden geen hout en zijn op geen enkele manier in overeenstemming met liberale, christelijke of conservatieve principes."