Er komen toch nog extra sociale huurwoningen op het Veemarkt-terrein in Utrecht. Dat heeft wethouder Paulus Jansen laten weten. In 2013 werd er nog besloten om een deel van de sociale huurwoningen te schrappen vanwege de tegenvallende woningmarkt. 

De wethouder meldt nu dat op het laatste bouwveld ruimte is om een complex met 34 sociale huurwoningen te realiseren.

Mitros is inmiddels geïnteresseerd om hier in te gaan investeren. En er zijn vooruitstrevende plannen voor dit complex. Zo moeten het nul-op-de-meter woningen worden en komen er elektrische deelauto’s voor de bewoners.

Bij de start van de wijk op het voormalige Veemarkt-terrein was het streven om 38 procent aan sociale woningen te realiseren. Dat werd later fors teruggebracht naar minimaal 23 procent. Met deze laatste 34 woningen komt het percentage op dertig procent. In totaal komen er 551 woningen op het Veemarkt-terrein.