Volgens de gemeente neemt de behoefte aan meer horeca in de binnenstad toe, terwijl sommige bewoners nu al last ondervinden van restaurants en kroegen. De Wijkraad Binnenstad gaat dinsdag in gesprek met de bewoners om hierover te praten.
 

Hans Dortmond, voorzitter van de Wijkraad Binnenstad, heeft lang gewoond aan de Nobelstraat. "Een mooie winkelstraat en plezierig om te lopen." Maar volgens Dortmond is het niet meer mogelijk om daar te wonen. "De straat is een en al horeca. Dit gebeurt nu ook met de Voorstraat en binnenkort ook met andere wijken in de binnenstad."

Dortmond vreest dat de binnenstad straks met de komst van de nieuwe horecanota niet meer bewoonbaar is. Zoals de nieuwe nota nu is opgesteld, zijn er meer mogelijkheden voor horecaondernemers. Zo worden de openingstijden versoepeld en krijgen restaurants de mogelijkheid om na elf uur ’s avonds een DJ in te huren, wat mogelijk voor geluidsoverlast kan zorgen.

In Amsterdam is de nota in 2014 al ingevoerd. "Je ziet het, de binnenstad is daar onbewoonbaar." Dortmond vindt dat de functie van die stad is veranderd van woonplek naar horecaplek. "Dit dreigt nu ook met Utrecht te gebeuren", vertelt hij. "De binnenstad is één grote feestplek."

Stadsgesprek

De voorzitter zegt dat de gemeente alleen maar luistert naar de belangen van de horecaondernemers, maar niet naar de binnenstadbewoners. De gemeente geeft aan dat er een goede afweging gemaakt moet worden tussen levendigheid en leefbaarheid. Afgelopen november heeft de gemeente dan ook een stadsgesprek georganiseerd met ondernemers, inwoners en andere belangstellenden om de rol en de ontwikkeling van horeca in de stad te bespreken.

"Ook is er vorig jaar een motie aangenomen om de burgers meer bij de beleidsvorming te betrekken, maar dit gebeurt allesbehalve." Voorzitter Dortmond  vindt dat er niet wordt geluisterd naar de Wijkraad.

De Wijkraad bestaat uit bewoners die gevraagd en ongevraagd adviezen geeft aan het gemeentebestuur over alles wat de wijk aangaat. "De gemeente heeft ons verantwoordelijk gesteld om gesprekken aan te gaan met bewoners. Hier wordt vervolgens dan niks mee gedaan, en dat vinden we een slecht teken."

Ledig Erf

"De wijken die het meest last ondervinden van horeca op dit moment zijn Wijk C, de Voorstraat en de Nobelstraat", vertelt Dortmond. Bij het Ledig Erf is volgens de voorzitter nog wel ruimte voor horeca. "Het belangrijkste is dat de leefbaarheid in de binnenstad gewaarborgd blijft. Zoals de plannen van de gemeente er nu uitzien, gebeurt dit niet."

De bewonersbijeenkomst is dinsdagavond in de Lutherse kerk in de Hamburgstraat. De Wijkraad verwacht naast veel bewoners ook horecaondernemers. "In principe is deze bijeenkomst echt voor de bewoners, maar we willen niemand weren dus ook horecaondernemers en wijkraadsleden zijn welkom."