De Amsterdamsestraatweg krijgt een nieuw plein. Onder de werktitel 'Klein Neude' wordt er binnenkort gestart met de aanleg ter hoogte van de Bethlehemweg. Van de initiator mogen de plannen nog wel wat ambitieuzer. "Leg het plein over de straat heen."

Initiator van het plan is Tom de Zeeuw (39). Hij is tevens de man achter 'Zo is Pijlsweerd' en is lid van de wijkraad. In 2015 zette hij buurtbewoners, ondernemers en gebruikers in een werkgroep bij elkaar om een plan te ontwikkelen.

Wat de werkgroep betreft zijn de plannen die er nu liggen goed, maar kunnen ze nog beter. "Het plein mag wat meer als een tapijt over de straat komen te liggen. Dat had in onze ogen ook goed gekund. Auto’s moeten dan echt hun snelheid verlagen als ze de Amsterdamsestraatweg op komen rijden."

De werkgroep had graag gezien dat de plannen voor het plein samen waren gemaakt met de herinrichtingsplannen voor de Amsterdamsestraatweg voor dat deel. De gemeente wil van het begin van de straat namelijk een 30-kilometerzone maken. Daarnaast legde de gemeente Utrecht afgelopen jaar daar ook al twee nieuwe zebrapaden aan voor op dat deel van de weg.

Klein Neude

Toch is Klein Neude niet in deze plannen meegenomen. "Fietsers kijken nu af en toe verdwaasd als ze dat grote middenstuk moeten oversteken. Met een plein maak maak je automobilisten dan duidelijk dat er echt ander gedrag wordt verwacht."

Het project, dat aan weerszijden van de Amsterdamsestraatweg wordt uitgevoerd, moet nog een officiële naam krijgen. De Zeeuw heeft er sinds kort eentje in zijn hoofd: Dick Brunaplein. "Daar heb ik al wat lijntjes voor uitgezet. De huidige naam was als voorbeeld genoemd, omdat de Neude een levendig plein is. Dat willen we hier ook creëren, maar we opteren uiteindelijk wel voor een andere naam."

Simpel

Tot slot laat De Zeeuw weten dat de reden voor de verbouwing simpel is: "Het verdient hier nu geen schoonheidsprijs", zegt De Zeeuw. "Het Bethlehempark ligt hierachter. Dat willen we ook gaan laten overlopen in het nieuwe plein. De verblijfskwaliteit moet hier echt omhoog."

Dat moet onder meer gaan gebeuren door de aanleg van bankjes en terrasjes. Daarnaast worden eventuele bezorgde ondernemers gerust gesteld door De Zeeuw: "Er komen ook gewoon parkeerplekken voor winkelend publiek."