Een groot deel van de Utrechtse erfpachters heeft zich verenigd om een vuist te maken tegen het beleid van de gemeente Utrecht. Ze zijn het niet eens met de aangekondigde zogeheten conversieregeling en willen dat de gemeenteraad zich harder gaat inzetten tegen de regeling.

Dat laat het nieuwe Platform Erfpacht Utrecht (PEU) weten. Tegen de Utrechtse politiek zeggen ze in een statement: "Voldoe aan uw zorgplicht en kom met een redelijke en haalbare oplossing."

In Amsterdam gingen honderden mensen de afgelopen weken de straat op om te demonstreren tegen de erfpachtregeling aldaar, maar ook in Utrecht hebben duizenden mensen financiële kopzorgen vanwege de oude regeling.

In de oproep aan de gemeenteraad verlangt het PEU twee dingen. Ze willen rust op de woningmarkt creëren door voor de erfpachtcanon eenzelfde soort regeling in te voeren die gelijk is aan het wettelijk systeem van de beheersing van de huurprijzen voor woningen. De tweede eis is kort maar krachtig: "Bereken een redelijke, lagere afkoopsom."