Een plan voor een studentenflat in Hoograven lijkt, na jarenlang plannen maken, nu door te gaan. Dat heeft de gemeente laten weten.

De flat komt aan de Opaalweg te staan, wordt tien verdiepingen hoog en gaat plaats bieden aan tweehonderd studenten.

In eerste instantie was het een gezamenlijk plan van Syntrus Achmea en SSH, maar de laatste moest afhaken vanwege nieuwe wetgeving.

In 2010 stelde het college voor woningbouwontwikkeling aan de kavel Opaalweg al een startdocument vast. Het toenmalige woningbouwplan van Bouwfonds voor starterswoningen bleek uiteindelijk financieel niet haalbaar en kwam niet van de grond.