Het plan voor ruim tweehonderd woningen op het terrein van de voormalige Vicona-fabriek op Rotsoord gaat hoogstwaarschijnlijk door. Het college heeft het bestemmingsplan hiervoor ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het gaat om het gebied dat grofweg wordt begrensd door de Vaartsche Rijn in het westen, de Diamantweg in het zuiden, de straat Rotsoord in het oosten en het bedrijventerrein in het noorden.

Hier moeten twee appartementengebouwen komen met 206 woningen van dertig vierkante meter. Ook komt er een parkeerkelder. De woningen zijn bedoeld voor studenten en starters.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn drie zienswijzen ingediend van omwonenden, waarvan één zienswijze ook namens elf andere omwonenden. De zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om het plan aan te passen, zo laat de gemeente weten.