Het Utrechtse college is blij met de aangenomen initiatiefwet in de Tweede Kamer voor de regulering van wietteelt. Dat blijkt uit de eerste reactie van wethouder Victor Everhardt op de ontwikkelingen in Den Haag.

De initiatiefwet moet ook nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Kamerlid Bergkamp (D66) diende het wetsvoorstel in dat regelt dat professionele wiettelers die zich aan de regels houden een ontheffing krijgen en niet strafbaar zijn.

De teelt van de wiet wordt gecontroleerd door de overheid.

Het voorstel moet het beruchte achterdeurbeleid bij coffeeshops aanpakken; het systeem waarbij coffeeshophouders wel wiet mogen verkopen, maar waarbij drugs niet mag worden ingekocht. De wet moet criminaliteit terugdringen en betrouwbaardere wiet opleveren.

Voorstander

Ook het Utrechts college is onder aanvoering van wethouder Victor Everhardt (D66) al jaren voorstander van een dergelijke wet. "Een doorbraak", noemt hij het. "De gemeente Utrecht is al sinds jaar en dag voorstander van modernisering, regulering en experimenten die de teelt en aanvoer van cannabis reguleren. Ik pleit hierbij voor is lokaal maatwerk."

Met lokaal maatwerk wil de wethouder de ruimte om lokale experimenten zelf te kunnen opzetten die bij de stad passen. "In Utrecht willen wij social cannabis clubs in de stad faciliteren zodat zij een experiment kunnen starten voor een gesloten keten van teelt en gebruik door volwassen recreatieve gebruikers."