De fiets levert Utrecht jaarlijks 250 miljoen euro aan maatschappelijke baten op. Dat hebben onderzoeksbureaus berekend in opdracht van de gemeente Utrecht.

Utrecht zou dit bedrag kwijt zijn aan onder meer zorg, luchtkwaliteitsmaatregelen en vertragingen in het verkeer wanneer alle fietsers de auto zouden nemen.

Utrecht is de eerste Nederlandse stad waar de directe en sociaal-economische waarde van de fiets inzichtelijk is gemaakt. In de stad is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de fiets. Volgens het rapport is het aantal fietskilometers tussen 2010 en 2015 gestegen van 53 miljoen naar 616 miljoen. 

De toename van dit fietsgebruik heeft verschillende positieve maatschappelijke effecten. Zo zijn fietsers gezonder en productiever en levert het schone lucht op.

Reistijd

De directe economische waarde (bijdrage aan het nationaal inkomen) van de fiets in Utrecht bedroeg in 2014 ruim 38 miljoen euro. De Utrechtse fietsindustrie levert een kleine 300 fte aan werkgelegenheid op en bouwt jaarlijks 23.000 fietsen.

Gemiddeld 28 fietskoeriers doen ieder jaar 40.000 bezorgingen. Hiermee houden ze dagelijks tien vervuilende bestelbussen uit de stad. Ook automobilisten profiteren van de grote aantallen fietsers, omdat voor hen de betrouwbaarheid van de reistijd toeneemt.