Er gaat de komende tijd van alles gebeuren in Overvecht. Daarom wil de gemeenteraad in gesprek met bewoners van de wijk. Er gaat gesproken worden over de herontwikkeling van de NPD-strook, de Versnelling van Overvecht en Plan Einstein. 

Het wijkbezoek vindt 7 februari plaats en begint om 19.45 uur in Club 1001 aan de Brailledreef. Raadsleden en bewoners worden door de gemeente bijgepraat over de plannen voor de herontwikkeling van de NPD-strook (voormalige locatie van de Nederlandse Pakketdienst). Ook vertelt de gemeente hoe het participatieproces tot nu toe is geweest en welke beïnvloedingsmomenten er nog komen.

Vervolgens delen bewoners en ambtenaren hun ervaringen met het gemeentelijke programma 'De Versnelling van Overvecht'. De gemeente wil Overvecht versneld ontwikkelen en versterken, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, veiligheid, werk en opvoeden.

Tot slot praten jongeren de aanwezigen bij over Plan Einstein. In dit nieuwe woonproject wonen straks asielzoekers en jongeren samen.