De aanpak van de gemeente Utrecht in Lombok-Oost heeft nog niet het gewenste effect bereikt. 

Nog steeds is er veel overlast op straat. Bewoners klagen over afval op straat, uitstallingen van ondernemers, te hard rijden, dubbel parkeren en overlast van drugs en jongeren. Een nieuwe pakket van maatregelen moet de situatie verbeteren.

Al jarenlang worden er diverse vormen van overlast ervaren in Lombok-Oost (Kanaalstraat, Damstraat en omgeving). De signalen uit de wijk worden ondersteund door het onlangs uitgebrachte onderzoek naar het veiligheidsgevoel van inwoners van Utrecht.

Hieruit blijk dat 46 procent van de bewoners van Lombok/Leidseweg zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. Stedelijk is dat 32 procent.

Het gebied waarover gesproken wordt heeft ruim 3000 inwoners en er zijn meer dan 100 ondernemers actief. Het winkelaanbod is vrij eenzijdig; veel goedkope groentewinkels, een aantal belwinkels en veel horeca in fastfoodcategorie. Kenmerkend voor het gebied is het multiculturele karakter. Ruim de helft van de inwoners is autochtoon

Toenemende overlast

In Lombok-Oost is vanaf 2014 het aantal meldingen en signalen van jeugd- en drugsoverlast bij zowel politie als gemeente toegenomen. Sindsdien is er ook ingezet op verhoogde handhaving en specifieke acties om jeugd- en drugsoverlast terug te dringen. Deze aanpak heeft echter nog niet het gewenste effect.

Naast de jeugd- en drugsoverlast wordt er ook geklaagd over gevaarlijk verkeer en onveilig parkeren. Recent is een bewoonster, om het verkeersprobleem te onderstrepen, nog een petitie gestart en zijn er ruim 2000 handtekeningen opgehaald.

Nieuw pakket

De gemeente heeft nu een nieuwe pakket aan maatregelen gepubliceerd voor 2017 en 2018. De maatregelen zijn divers en zijn zowel gericht op bestrijding maar ook op het voorkomen van problemen.

Om de verkeerssituatie veiliger te maken wordt er bijvoorbeeld gesproken over een onderzoek naar extra snelheidsbeperkende maatregelen, maar ook of er mogelijk flitspalen geplaatst kunnen worden.

Om overlast van jongeren tegen te gaan wordt er gekeken of er een ontmoetingsplek moet komen. Ook het benaderen van ondernemers voor werkervaringsplaatsen en stages voor de jongeren wordt genoemd als oplossing.

De nieuwe aanpak is hier in te zien.